Seminaria

Rok 2023:

Rok 2024:

Shochugeiko
IV Letnia Szkoła TSKSR

21-25.08.2024

Shoshin Dojo Gdańsk

Krzysztof Machnik sensei

Menkyo Kyoshi
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Jakub Szwed sensei

Mokuroku
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu


oraz instruktorzy
Katori Sugawara Poland