Program szkoły

Poziom Kirikami

Omote no tachi
表之太刀

Techniki bokken na bokken

Itsutsu no tachi 五津之太刀
Nanatsu no tachi 七津之太刀
Kasumi no tachi 神集之太刀
Hakka no tachi 八神之太刀

Omote no bō
表之棒

Techniki bo na bokken

Seriai no bō 迫合之棒
Sune-hishigi no bō 臑挫之棒
Sayū no bō 左右之棒
Kasa-hazushi no bō 笠研乏棒
Hane-tsuru-be no bō 刎釣瓶之棒
Tachi-nami no bō 立浪之棒

Omote no naginata
表之薙刀

Techniki naginata na bokken

Itsutsu no naginata 五津之長刀
Nanatsu no naginata 七津之長刀
Kasumi no naginata 霞之長刀
Hakka no naginata 八箇之長刀

Omote no iai
表之居合

Podstawowe formy iai – formy siedzące

Kusanagi no ken 草薙之剣
Nukitsuke no ken 抜附之剣
Nukiuchi no ken 抜討之剣
Uken 右剣
Saken 左剣
Happōken 八方剣

Tachiai no battōjutsu
立会之抜刀術

Podstawowe formy iai – formy stojące

Yukiai gyakunuki no tachi 行合逆抜之太刀
Zengo chidori no tachi 前後千鳥之太刀
Yukiai migi chidori no tachi 行合右千鳥之太刀
Gyakunuki no tachi 逆抜之太刀
Nukiuchi no tachi 抜討之太刀

Poziom Mokuroku

Gogyō no tachi
五行之太刀

Techniki bokken na bokken w krótkim dystansie

Mittsu no tachi 三津之太刀
Yottsu no tachi 四津之太刀
In no tachi 陰之太刀
Sha no tachi 捨之太刀
Hatsu no tachi 發之太刀

Gokui no iai
極意之居合

Zaawansowane (sekretne) formy iai

Kumokiri no ken 雲切之剣
Hangetsu no ken 半月之剣
Seigan no ken 清眼之剣
Muitsu no ken 無一之剣
Muni no ken 無二之剣

Ryōtōjutsu
両刀術

Techniki bokkenkodachi na bokken

Eigetsu no tachi 永月之太刀
Suigetsu no tachi 水月之太刀
Isonami no tachi 磯浪之太刀
Murakumo no tachi 村雲之太刀

Gokui no kodachi
極意之小太刀

Techniki kodachi na bokken

Hangetsu no kodachi 半月之小太刀
Suigetsu no kodachi 水月之小太刀
Seigan no kodachi 正眼之小太刀

Gokui shichijō no tachi
極意七条之太刀

Sekretne formy bokken na bokken

Tōyama no tachi 遠山之太刀
Katanami no tachi 片浪之太刀
Agenami no tachi 揚波之太刀

Omote no yari
表之槍

Techniki włóczni yari na bokken

Hiryū no yari 飛龍之槍
Koryū no yari 去龍之槍
Tsukidome no yari 突留之槍
An’ya no yari 揚矢之槍
Denkō no yari 電光之槍
Yoru no ya yari 夜之矢槍

techniki zaginione lub tajne

Gokui no bō
極意之棒

Zaawansowane techniki bo

Gedan no kamae no bō 下段構之棒
Kasumigake no bō 霞掛之棒
Denkō kamae no bō 電光構之棒
In no kamae no bō 陰構之棒
Hikizue no kamae no bō 引杖構之棒
Tatsue kamae no bō 立杖構之棒

Gokui shichijō no naginata
極意七條之薙刀

Zaawansowane techniki naginaty

Embi no naginata 燕飛之長刀
Tombo no naginata 蜻蛉之長刀
Yoko no naginata 龍虎之長刀

Hiden no yari
秘伝之鎗

Zaawansowane formy yari

Jōdan no yariai 上段之鎗合
Gedan no yariai 下段之鎗合