Certyfikaty

W odróżneniu od gendai budo (współczesnych sztuk walki), w Katori nie przyznaje się stopni kyudan (poza odmianą Sugino).

W takich sztukach walki jak Karate, Judo, Kendo czy Aikido, stopnie stały się wyznacznikiem umiejętności na potrzeby organizacyjne czy zawodów. W Katori używa się systemu poprzedzającego czasy rywalizacji sportowej, zwanego menkyo, w którym praktycy otrzymują certyfikaty poświadczające ich umiejętności.

W Katori są trzy certyfikaty:

  • Pierwszy, Kirikami (zwany też „permit”), jest poświadczeniem przynależności do Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu i umożliwia naukę podstawowych form (omote). Otrzymuje się go w chwili wpisania się do Sugawara Sogo Budo jako studenta Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.
  • Drugi, Mokuroku, poświadcza znajomość podstawowych form (omote) i umożliwia nauczanie ich innych ludzi. Daje on także możliwość nauki zaawansowanych form Katori Shinto Ryu.
  • Ostatni certyfikat, Menkyo Kyoshi, to certyfikat nauczyciela, który poświadcza znajomość wszystkich (w tym zaawansowanych) form Katori Shinto Ryu i pozwala na uczenie wszystkich technik szkoły.