Katori Sugawara Poland


Korzenie Katori Sugawara Poland sięgają 2014 roku, kiedy to w Gdańsku powstała pierwsza grupa ćwiczących Katori Shinto Ryu pod kierownictwem Krzysztofa Machnika sensei.

W 2015 roku pierwsze seminarium z sensei Adamem Adamskim w linii Katori Sugawara otworzyło polskiej grupie drogę do Sugawara Sogo Budo, a tym samym może być uznawane za nieformalny początek Katori Sugawara Poland. Dalsze lata to żmudna praca w budowaniu grupy i propagowaniu Katori Shinto Ryu poza Trójmiasto. W 2017 roku powstaje program Sotodeshi i pierwszy raz pojawiają się ćwiczący spoza Trójmiasta.

W 2019 roku Krzysztof Machnik sensei otrzymuje jako pierwszy w Polsce Mokuroku Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, stając się oficnajlnie instruktorem szkoły. Prowadzi to do powstania w 2020 roku pierwszej grupy poza Pomorzem - Olsztyńskiej grupy Katori. Wkrótce powstaje grupa w Wipsowie, przeniesiona w 2022 roku do Barczewa.

W 2023 roku Krzysztof Machnik sensei otrzymuje Menkyo Kyoshi, pojawia się też drugi instruktor - Mokuroku otrzymuje Jakub Szwed sensei. Te wydarzenia owocują początkiem prac nad oficjalnym założeniem i uformowaniem Katori Sugawara Poland.


Katori Sugawara Poland zapewnia:

  • oficjalne rozpoznanie dojo — członków Katori Sugawara Poland,
  • organizację seminariów, obozów, pokazów, seminariów dla instruktorów itd,
  • program Sotodeshi w Kwaterze Głównej w Gdańsku,
  • program wymiany międzynarodowej,
  • organizację wyjazdów do Japonii i na seminaria międzynarodowe
  • stypendia Katori Sugawara Poland,
  • profesjonalny poziom nauczania,
  • program pomocy dla nowych dojo - Wakai Dojo Programme,
  • materiały szkoleniowe.